asc
28 شهریور 1401 - 08:01

طرح زراعت چوب در ۲۸۰۰ هکتار از اراضی زراعی گلستان اجرا شد

گرگان- رئیس اداره جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی گلستان گفت: برای رفع نیاز صنایع، طرح زراعت چوب در بیش از دو هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی گلستان اجرا شده است. به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر نیکویی شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: در سال بیش از ۳۰۰ هزار تن چوب، مصرف صنایع وابسته به چوب بوده و با توجه به ممنوعیت برداشت از جنگل‌ها، با کمبود چوب روبرو هستیم. خبرنگار مهراظهارکردرئیس اداره جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی گلستان افزود: طی یک دهه گذشته برای رفع نیاز صنایع، طرح زراعت چوب اجرا شده و بیش از دو هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی گلستان تحت پوشش این طرح قرار گرفته است. وی بیان کرد: آمادگی این را داریم که نهال‌های خوب و استاندارد را به صورت رایگان در اختیار کشاورز قرار داده و تسهیلات بانکی (برای هر هکتار ۲۰ میلیون تومان) در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. نیکویی بیان کرد: با توسعه زراعت چوب حدود ۴۰ درصد از قاچاق چوب کاسته خواهد شد. نیکوییرئیس اداره جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی گلستان تامین چوب مورد نیاز صنایع، جلوگیری از قطع درختان و فرسایش خاک، افزایش سرانه فضای سبز، حفاظت از جنگل‌ها، جلوگیری از بیابان زایی و ریزگردها، درآمدزایی، استفاده از زمین‌های بی حاصل نیمه بیابانی و جلوگیری از واردات و خروج ارز را از جمله مزایای زراعت چوب یرشمرد. قطع درختانزاییحاصلارزیرشمرد
منبع: مهر
شناسه خبر: 741855